GRONO PEDAGOGICZNE

Pani Dyrektor mgr Alicja Nafalska

 

Grono Pedagogiczne

Od lewej:

mgr Elżbieta Betiuk

mgr Jadwiga Porzycka

mgr Janina Dybkowska

mgr Marianna Imbierkiewicz

Dyrektor mgr Alicja Nafalska

mgr Joanna Brzezowska - Krupa

mgr Mariola Bielecka

mgr Barbara Błazucka

mgr Bożena Głąb

                                             


Stronę wykonali nauczyciele szkoły pod redakcją nauczyciela informatyki Marka Neckiera