Koła Zainteresowań

   

      Koła zainteresowań w Szkole Podstawowej w Strachosławiu prowadzone są w celu umożliwienia uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, aktywizowania uczniów, rozwijania zainteresowań i pobudzanie aktywności uczniów. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku do pracy i poszanowania dziedzictwa kulturowego.

      Nasi uczniowie chętnie uczestniczą, aktywnie wykorzystując swój wolny czas w kołach zainteresowań. Szkoła umożliwia uczniom uczestnictwo w następujących kołach zainteresowań:

 

Koło Teatralne

 

Koło Taneczne

 

Koło Informatyczne

 

Koło Plastyczne

 

Koło Artystyczne

 

Koła Polonistyczne

 

Koło Historyczno - Regionalne

 

                                              


Stronę wykonali nauczyciele szkoły pod redakcją nauczyciela informatyki Marka Neckiera