Koło Artystyczne

 

 

       Koło artystyczne dla uczniów najmłodszych klasy pierwszej prowadzi Pani mgr Elżbieta Betiuk. Pod jej okiem uczniowie przygotowują inscenizacje i piosenki na uroczystości szkolne.

 

 

 

 

 

 

                                              


Stronę wykonali nauczyciele szkoły pod redakcją nauczyciela informatyki Marka Neckiera